Aktualności

30 stycznia 2021 07:01 | Aktualności

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLASY 8 - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2021/2022

Dnia 29 stycznia 2021 11:17 Ministerstwo Edukacji i Nauki <men_info@mein.gov.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

 

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki Załączniki:
  1. Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - komunikat MEiN

Przeczytano: 32 razy. Wydrukuj|Do góry