ŚWIETLICA SZKOLNA

   Zadaniem świetlicy szkolnej jest nie tylko zapewnienie dzieciom opieki, bezpieczeństwa, ale również podejmowanie rożnego rodzaju form wspomagania rozwoju psychicznego i osobowości ucznia. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie oraz eliminowanie zaburzeń zachowania. W odpowiedzi  zarówno na potrzeby oczekujących na lekcje a także dla tych, którzy oczekują na autobus  po zajęciach szkolnych świetlica organizuje zajęcia w zależności od potrzeb wychowanków. Na  zajęciach świetlica zapewnia:

  • odrabianie lekcji, przygotowywanie się do lekcji, dyskusje, rozpowszechnianie wiedzy o otaczającym świecie i zjawiskach towarzyszących;
  • gry i zabawy umysłowe, obejmujące zagadki, łamigłówki, rebusy, kalambury, krzyżówki, quizy;
  • filmy profilaktyczne, przyrodnicze i inne;
  • gry i zabawy dydaktyczne;
  • spacery i wycieczki - Czy znasz swoją miejscowość? Spacery po okolicy, zwiedzanie zabytków, pomników przyrody;
  • gry i zabawy ruchowe;
  • zajęcia plastyczno – techniczne;
  • zajęcia umuzykalniające.

Ważnym elementem w świetlicy są rozmowy z uczniami, dzięki którym nauczyciel świetlicy może lepiej poznać ucznia, dowiedzieć się o jego smutkach i radościach. W  świetlicy stawiamy na współpracę  i współdziałanie w realizacji celów i zadań świetlicowych.

Pracę w świetlicy rozpoczynamy od godziny 7.00, pracujemy do 15.00. Zapraszamy!

p. Agnieszka Wiśniewska

p. Marzena Markiewicz