RADA PEDAGOGICZNA

 RADA PEGAGOGICZNA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM DUNINOWIE
ZE SZKOŁA FILIALNĄ W SOCZEWCE

ROK SZKOLNY 2019/2020

mgr Ewa Romańska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie

mgr Paweł Adamkowski - wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie, nauczyciel wych. fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa 

 mgr Aniela Piątek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca kl. OA

mgr Dorota Sudomir - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca kl. OB

mgr Aleksandra Białkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca klasy OC 

 Katarzyna Szymkowiak - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca kl. O w Szkole Filialnej 

w Soczewce

mgr Monika Bednarek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IA

Julia Ciećwierz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IB

mgr Krystyna Baranowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIA

mgr Marta Olszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIB

mgr Dorota Karczewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i logopedii, wychowawca kl. IIIA

mgr Anna Kotlarska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIB

mgr Renata Podkańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I I w Szkole Filialnej
w Soczewce

mgr Danuta Buczyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, wychowawca kl. I w Szkole Filialnej w Soczewce

mgr Jolanta Kacprzak - nauczyciel religii 

mgr Joanna Łukaszewska - Frontczak - nauczyciel religii i historii

ks. mgr Rafał Gutkowski - nauczyciel religii

mgr Martyna Bojarowska - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. IV, nauczyciel logopeda

mgr Olga Pankiewicz - nauczyciel jeż. angielskiego, wychowawca kl. VIB

mgr Beata Szulczewska - Wernikiewicz - nauczyciel jęz. angielskiego i geografii

mgr Mariola Kwiatkowska - nauczyciel jezyka polskiego, wychowawca kl. VII

mgr Joanna Dymek - nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, wychowawca kl. VA

mgr Katarzyna Sieradzka - nauczyciel informatyki, fizyki, matematyki, wychowawca kl. VIIIA

mgr Agnieszka Paradowska - nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Maciejewska - nauczyciel chemii i biologii, wychowawca kl. VB

mgr Magdalena Michalik - nauczyciel historii , WOS, doradca zawodowy, wychowawca kl. VIIIB

mgr inż. Marek Więcek - nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki

mgr Mariola Frontczak - nauczyciel jęz. polskiego, WDŻ, wychowawca kl. VIA 

mgr Marta Wojnarowska - nauczyciel języka niemieckiego i jęz. angielskiego

mgr Małgorzata Stańska - nauczyciel bibliotekarz

mgr Ewa Kowalak - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Mariola Czarnecka - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agnieszka Kruszewska - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Aleksandra Migdalska - nauczyciel wspomagający

mgr Wioletta Lewandowska - pedagog szkolny

mgr Marzena Markiewicz - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Agnieszka Wiśniewska - nauczyciel świetlicy szkolnej